เกี่ยวกับนักเขียน

ชื่อ:   

อายุ35 ปี

สัญชาติ: ไทย

เชื้อชาติ: ไทย

ศาสนา: พุทธ 

ระดับการศึกษา : มหาวิทยาลัยยโสธร สาขาคณะประวัติศาสตร์

เป็นนักเขียนที่มีประสบการณ์และความหลากหลายในการสำรวจและบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและเทศกาลทั่วโลก. ด้วยความหลงไหลในการสำรวจวัฒนธรรมและเทรดิชันที่น่าทึ่ง ตัวเขาเองมีส่วนร่วมในการแบ่งปันประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าจดจำกับผู้ที่หลงไหลในโลกของการสำรวจ การศึกษาและความหลงไหลในการเขียน มีประวัติการศึกษาที่หลากหลายในสาขาท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรม ความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์จริงในการเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วโลกเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนข้อมูลที่มีความเป็นประโยชน์ให้ผู้อ่าน มีประสบการณ์การสำรวจและชื่อชอบในทริปท่องเที่ยวที่หลากหลายทั่วโลก

เขาได้ทำการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าทึ่ง, สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น, และบันทึกประสบการณ์ทั้งหมดในรูปแบบของคำพูดและภาพ นอกจากการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยว  ตัวเขาเอง ยังมีความหลงไหลในเทศกาลท้องถิ่น. เขามักท่องเที่ยวเพื่อเข้าร่วมเทศกาลที่ทำให้เข้าใกล้กับวัฒนธรรมและชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้มีประสบการณ์ในการเขียนบทความที่หลากหลายหัวข้อทั้งในด้านท่องเที่ยว วัฒนธรรม และเทศกาล บทความของเขามีการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งและการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ ตัวเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่ร่วมมือกับ “offerpost.info” เพื่อนำเสนอข้อมูลท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน

ข้อมูลติดต่อ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน: บรรณาธิการ-offerpost.info

ที่อยู่ : 72 หมู่ที่ 10, ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร, 35140

อีเมล:   

Social: