สุดยอดประเพณีไทย ประเพณีสุดยิ่งใหญ่ของไทย !

สุดยอดประเพณีไทย

สุดยอดประเพณีไทย เรื่องน่าสนใจ ที่เกี่ยวกับประเพณี อันทรงคุณค่า ของไทย

สุดยอดประเพณีไทย สิ่งสำคัญของ การเป็นคนไทยจากจุด เริ่มต้น จนถึงปัจจุบันนั้น มีเรื่องราวมากมาย ที่เป็นประเพณี และวัฒนธรรม ที่มีการสืบทอดต่อกัน มาโดยสิ่งต่าง ๆ นั้นทำให้พวกเรา ได้รับรู้สิ่งต่าง ๆ ของประเพณีไทย ในแต่ละภาค แต่ละพื้นที่ โดยเรื่องราว ของประเพณีนั้น แต่ละจังหวัดแต่ละภาค ก็เป็นสิ่งที่มีความ เป็นเอกลักษณ์ ของตัวเองจาก การเรียนรู้จากการ

ที่เราได้รับรู้ต่าง ๆ จากการเรียนการสอน นั้นมันเลยเป็น อีกอย่างของการ สืบทอดต่อกันมา ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ วัฒนธรรม หรือประเพณีไทย สิ่งสำคัญของแต่ ละ ภาคในประเทศไทย นั้นความเป็น เอกลักษณ์

สุดยอดประเพณีไทย

สุดยอดประเพณีไทย เทศกาลงานประเพณี ที่สำคัญของจังหวัด แต่ล่ะภาค

พื้นเมืองนั้นคือ สิ่งสำคัญของคนภาค นั้น ๆ โดยคงที่จะยึดติด กับเรื่องราวที่บรรพบุรุษ ได้สืบทอดต่อให้แก่ รุ่นศูนย์รุ่นโดย จุดประสงค์บรรพบุรุษ เราก็คงที่จะต้องการ ให้พวกเราได้รักษา สิ่ง ๆ นี้ไว้เป็น

ขนบธรรมเนียม และ ประเพณีไทย ในแต่ล่ะภาค  สิ่งสำคัญเหล่านี้ เลยเป็นจุดที่ ทำให้ประเทศไทย เรานั้นมีความเป็น เอกลักษณ์ในเรื่องของ วัฒนธรรม และประเพณีพื้นบ้าน สิ่งที่ถูกมอง  จากคนภายนอก เค้ารู้สึกว่าสิ่ง ๆ นี้มีความสวยงาม และอันทรงคุณค่า

สุดยอดประเพณีไทย งานประเพณีโบราณ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ตั้งแต่สมัยสุโขทัย 

ประเพณีภาคอีสาน
1. ประเพณีไหลเรือไฟ ของชาวอีสาน ภาษาถิ่นเรียกว่าคือ “ เฮือไฟ “ เกิดขึ้นในช่วง เทศกาลออกพรรษา เพื่อมีจุดประสงค์ ในเรื่องของ การบูชาแม่น้ำโขง  และพระยานาค นอกจากนี้ประเพณี ไหลเรือไฟ ยังจัดขึ้นเพื่อ ขอขมาลาโทษแม่น้ำโข่ง ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูล และเป็นการเอาไฟ เผาความทุกข์ ให้ลอยไปกับสายน้ำ เรือไฟ หรือ เฮือไฟ หมายถึง

เรือที่ทำด้วยทอดกล้วย หรือ ไม้ไผ่ หรือวัสดุที่ลอยน้ำ ที่มีโครงสร้าง เป็นรูปต่าง ๆ ตามต้องการเมื่อจุดไฟ ใส่โครงสร้างเปลวไฟ จะลุกเป็นรูปร่าง ตามโครงสร้างนั้น ปัจจุบันนิยมออกแบบ ให้เข้ากับเหตุการณ์ และมีการเล่นพลุ เพื่อความสวยงามยิ่งใหญ่ และตระการตา อีกด้วย

วัฒนธรรม และประเพณีไทย ล้วนแตกต่างตามความเชื่อ ศาสนา

2. ประเพณีผีตาโขน เป็นประเพณีของ ฺคนภาคอีสาน พื้นที่ด่านซ้าย ในจังหวัดเลย ถือว่าเป็นิ่งที่ทำกันมา อย่างยาวนาน ผู้ที่ต้องเป็นผีตาโขน จะต้องใส่หน้ากาก ที่เป็นเอกลักษณ์ ของภาคอีสาน โดยถือว่าเป็นงานบุญ สำหรับคนไทยอีสาน ที่จะจัดใน ช่วงของวันที่ 12 ตรงกับเดือน 7 โดยจะมีพิธี ในการเป็นผีตาโขน ที่ทางชาวบ้าน นั้นจะออกมาแห่ขบวน เพื่อเดินทางไปยังวัด

ในบริเวณใกล้ ๆ แต่ตามอำเภอ หรือแต่ละจังหวัด ในพื้นที่ของ ภาคอีสานนั้น ก็จะมีจุดสำคัญที่ชาวบ้าน นั้นจะไปรวมตัว ในเรื่องของเทศกาล ผีตาโขนซึ่งครั้งแรก ที่เกิดขึ้นของเทศกาล นี้อดีต หรือประวัติได้พูดถึง การเกิดขึ้นครั้งแรก

ในพระเวสสันดร และนางมัทรี ซึ่งทั้งสองนั้น แต่ก่อนได้อาศัย อยู่ในป่าแต่ได้ มีการเดินทาง เข้ามาในเมือง โดยต้องพบเจอ กับพวกผีป่าหลายตัว สัตว์นานาชนิด พวกบรรดาผีป่า และสัตว์นานาชนิด นั้นก็ได้เดินทาง ร่วมเพื่อมาส่งทั้ง 2

กับเมืองสำหรับ “ ผีตามคน “ แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น “ ผีตาขน “ และปัจจุบันถูกเรียกว่า “ ผีตาโขน “ นั้นเอง  เรื่องราวของ  ” พระเวสสันดร “กับ ” นางมัทรี ” ที่ต้องเดินทางมายัง ในเมืองสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นเรื่องราวของ

“ พระเวสสันดรชาดก “ คนภาคอีสานนั้น ก็ได้สืบทอดประเพณี นี้มาแต่โบราณ เลยทำให้คนในพื้นที่ หรือชาวบ้านต่าง ๆ ของภาคอีสานนั้น จะมีการละเล่นที่ เรียกว่า ผีตาโขนเป็น การเฉลิมฉลอง ในงานบุญใหญ่ โดยสิ่งสำคัญนั้นคือ การที่มีพิธีอัญเชิญ พระเวสสันดร และนางมัทรี มาที่เมือง ตามฮิตเดือน 4 ( บุญผะเหวด ) นั้นเอง

สุดยอดประเพณีไทย

รวมเรื่องราวเกี่ยวกับ ประเพณีไทย ที่มีการสืบทอดต่อกัน

ประเพณีภาคเหนือ
ประเพณีสำคัญ ในภาคเหนือภาคเหนือ เป็นชุมชนที่มีมาก่อน ทุกสุโขทัย เป็นอาณาจักรมีความมั่นคง ทางศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอด กันมาจนถึงปัจจุบัน เราจะมาพูดถึง ประเพณีสำคัญ ๆ ในภาคเหนือ

1. ประเพณีปอยส่างลอง เป็นประเพณีของชาวบ้าน ในเรื่องของการบรรพชา บวชเณร สำหรับชาวไทย ในภาคเหนือในพื้นที่ ของชาวไทยใหญ่ ที่เป็นเรื่องราวสืบทอด ต่อกันมาแต่ โบราคำว่า ปอยส่างลอง

นั้นภาษาไทยใหญ่ แล้วจะมีการแปลว่า ปอยเหลินสิบเอ็ด ปอยจ่าตี้ และคำว่า “ ส่าง “ หรือเรียกอีกอย่าง “ ขุนสาง “ หมายถึง พระพรหม นั่นเองส่วนคำว่า “ ลอง “ มาจากคำว่า “ อลอง “ ประเพณีสำคัญของคนเหนือ ที่มีเรื่องราวสืบทอด ต่อกันมา เป็นระยะเวลานาน เลยทีเดียว ความสวยงาม ในวัฒนธรรมของ คนเหนือ เลยมีสิ่งที่สวยงาม เป็นประเพณีพื้น บ้านมากมาย

2. ประเพณีปอยหลวง  อีกหนึ่งประเพณี ของชาวล้านนา ที่มีการสืบทอด กันมาตั้งแต่โบราณ ประเพณีที่มีความเก่าแก่ อย่างมาก ซึ่งมันคือ เอกลักษณ์ของ ชาวเหนือ ที่สำคัญ ประเพณีปอยหลวง เป็นการสามัคคี

ของคนในหมู่บ้าน หรือคนในพื้นที่ ละแวกนั้นเดียวกัน ซึ่งมีการทำบุญใหญ่ ร่วมกันของ ชาวบ้านนั้นเอง ความสำคัญ ของประเพณีนี้ ๆ คือการที่ให้ชาวบ้านรู้จัก คำว่าสามัคคี กลมเกลียวกัน กับคนในครอบครัว และละแวก พื้นที่เดียวกัน เป็นอีกประเพณี ที่ชาวบ้านต่างชอบ และมีการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมครอบครัวของตน นั้นเอง

นักเตะพรสวรรค์

ประเพณีต่างประเทศ