ประเพณีโบราณไทย

ประเพณีโบราณไทย อันแสนยาวนาน ประเพณีในตำนาน ตามความเชื่อคนไทย สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ประเพณีโบราณไทย เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ ที่ผู้คนต่างมีความเชื่อ ยึดมั่นศรัทธา และนับถือต่อๆกันมาในกลุ่มผู้คนจำนวนมาก แนะนำประเพณีที่น่ารู้จัก offerpost.info ประเพณีโบราณที่น่ารู้จักของคนไทย ซึ่งมีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณ หรือสมัยบรรพบุรุษ และสืบทอดต่อๆกันมา จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งประเพณีโบราณนั้น จะเป็นประเพณีค่านิยม โดยตามความเชื่อของคนไทย ส่วนใหญ่เรื่องเล่าตามประเพณีโบราณนั้น

มักจะถ่ายทอดเรื่องราวความเชื่อมากมาย แนะนำประเพณี ที่น่ารู้จัก offerpostประเพณีโบราณ มักจะเกี่ยวกับวัฒนธรรมของในแต่ละภาค เรื่องราวในแต่ละภาคนั้น จะแตกต่างกันไป ตามกลุ่มคนที่เชื่อถือ อีกทั้งประเพณีโบราณในแต่ละภาคนั้น ส่วนมากที่มักจะบอกเล่าเรื่องราว ตามความเชื่อนั้นในกลุ่มผู้คน ที่มีความศรัทธาจากวิถีโบราณต่อๆกันมา นอกจากนี้ประเพณีตามความเชื่อ offerposประเพณีโบราณ ของในแต่ภาคนั้น ที่ทุกท่านอาจมีความคุ้นเคย หรือรู้จักกันมาเป็นอย่างดี สำหรับประเพณีที่น่ารู้น่าติดตามในofferpost ประเพณีโบราณอันทรงคุณค่า อย่างมากมายในแต่ละภาค ประเพณีไทยที่โดดเด่น 

ไม่ว่าะเป็น ประเพณีโบราณของภาคใต้ ซึ่งกลุ่มผู้คนจำนวนมากต่างให้ความเชื่อเรื่องพิธีกรรมที่มีสืบทอดกันมา ประเพณีโบราณไทย ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น แนะนำประเพณี ของไทย ประเพณีที่สำคัญประจำภาคใต้ นั้นก็คือ โนราโรงครูหรือโนราลงครู ซึ่งจะจัดให้มีพิธีกรรมไหว้ครู หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไหว้ตายายโนรา ด้วยเรื่องราวตามความเชื่อยึดมั่นและศรัทธาของกลุ่มผู้คนจำนวนมาก ในพิธีการแสดงความกตัญญูเคารพครู 

เพื่อเป็นพิธีการในการแก้บน เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มียอมรับจากกลุ่มผู้คนจำนวนมาก ด้วยเรื่องเรื่องราวตามเชื่อและศรัทธาเป็นอย่างยิ่งสำหรับพิธีกรรมโนราโรงครู หรือเรียกกันว่า ตายายโนราเป็นประเพณีโบราณ ซึ่งจะมีการไหว้ศรัทธาผีบรรพบุรุษตายาย ตามความเชื่อของกลุ่มคนชาวภาคใต้ นับว่าเป็นประเพณีโบราณที่สำคัญอย่างยื่ง ของชาวปักษ์ใต้ โนราโรงครู 

เรื่องราวความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ สำหรับในการรำโนรา เพื่อเป็นการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู ผีบรรพบุรุษตายาย ประเพณีดังกล่าวนี้ ล้วนแล้วเป็นเรื่องราวความเชื่อ ของกลุ่มผู้คนจำนวนมากมาย ประเพณีโบราณอันทรงคุณค่า เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อๆกันจากรุ่นสู่รุ่น เป็นประเพณีที่มีความเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญโดยเรื่องราวต่างๆ ที่บ่งบอกสร้างความเชื่อ จนเกิดความรู้สึกยึดมั่นศรัทธา และสืบทอดต่อๆกันไป offerposประเพณีโบราณไทยที่น่าสนใจ อัพเดทประเพณีโบราณไทยทั้งหมดที่ได้รับการติดตามในเวลานี้

ประเพณีโบราณไทย

ประเพณีโบราณไทย ที่คุณอาจจะไม่เคยได้ยิน หรือคุ้นเคยมาก่อน 10 ประเพณีของชาวไทย ที่น่ารู้จัก มีประเพณีไหนบ้าง?

รวบรวมประเพณีสำคัญ ประเพณีไทยที่โดดเด่น แห่งยุคสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเพณีโบราณอันทรงคุณค่า นับว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญ ทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ประเพณีโบราณ ที่ถูกเล่าขานตามเรื่องราวความเชื่อของกลุ่มผู้คน และสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต จนถึงยุคสมัยปัจจุบันนี้ ด้วยเรื่องราวตามประเพณีตามความเชื่อ ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ 

หรือบรรพบุรุษของเราโดยเรื่องราวต่างๆนั้น จะถูกถ่ายทอดออกมา เป็นศิลปะประจำภาค ประจำจังหวัด หรือประจำท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ บ่งบอกเรื่องราว สิ่งรอบตัวการดำรงวิถีชีวิตอยู่แบบไทยๆ ตั้งแต่สมัยครั้งโบราณ หรือสมัยบรรพบุรุษของเรานั่นเอง เรื่องราวลึกลับความเชื่อที่ถ่ายทอดต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่น สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ความยึดมั่นศรัทธา ด้วยเรื่องราวที่แสนลึกมหัศจรรย์ อย่างคาดคิดไม่ถึงกันเลยทีเดียว 

ประเพณีโบราณต่างๆที่มีอยู่มากมาย เป็นเพณีที่อยู่คู่กับคนไทย มาอย่างยาวนาน หลายยุคหลายสมัย ซึ่งสำหรับในบางประเพณีนั้น เชื่อว่าสำหรัับใครหลายๆคนนั้น อาจจะยังไม่เคยได้ยิน หรือคุ้นเคยมาก่อน และในวันนี้นั้นเรามีประเพณีโบราณ คัดสรร รวบรวมข้อมูลประเพณี ที่น่ารู้น่าสนใจ มาให้ทุกคนได้ทำการศึกษา และลองอ่านข้อมูลกัน แนะนำประเพณีโบราณ ประเพณีโบราณของชาวสยามไทยที่น่ารู้ต่อไปนี้ 

 1. ประเพณีการฟ้อนผีปู่ย่า ประเพณีโบราณของไทย ประเพณีไทยที่มีความโดดเด่น การฟ้อนผีปู่ย่า เป็นความเชื่อตามความศรัทธาของกลุ่มผู้คน สำหรับในการเลี้ยงผีบรรพบุรุษของตระกูล เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาในกลุ่มผู้คมากมาย อีกหนึ่งความเชื่อและศรัทธาสำหรับ ประเพณีโบราณของไทย ครั้งสมัยอดีตจนถึงยุคสมัยปัจจุบัน ที่น่าสนใจ
 2. ประเพณีตักบาตรดอกไม้ สำหรับอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญ ของผู้คนแห่งอำเภอพระพุทธบาท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีกันมาตั้งแต่โบราณ ความสำคัญของประเพณีซึ่ง ได้รับการสืบทอดต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ดอกเข้าพรรษา ซึ่งจะมีในช่วงเข้าพรรษาโดยเป็น ประเพณีประจำจังหวัด สระบุรีที่เดียวเท่านั้น สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจให้ผู้คนอย่างมากมาย สำหรับประเพณีที่สำคัญนี้ ด้วยวันสำคัญที่จะมีการตักบาตร อีกทั้งจะมีขบวนรถที่จะมีเทียนตกแต่งประดับไปด้วยดอกไม้ที่แสนสวยงามเป็นอย่างยิ่ง อีกหนึ่งประเพณีโบราณสำคัญที่มีมาอย่างเนิ่นนาน ตั้งแต่สมัยอดีต จนถึงยุคสมัยปัจจุบัน เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีค่าทางจิตใจ ผู้คนต่างให้ความนับถือและศรัทธา
 3. ประเพณีกวนข้าวทิพย์ อีกหนึ่งประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่ สมัยยุคสุโขทัย ตามเรื่องราวความเชื่อของผู้คนจำนวนมากมายหากได้มีการหุ่งข้าวทิพย์ให้เทวดานั้น จะทำให้เป็นศิริมงคลแกชีวิตของตัวเองเป็นอย่างมาก สำหรับในการกวนข้าวทิพย์นั้นจะต้องใช้เวลาในการกวนอยู่ที่ 3 วัน 2 คืน โดยผู้คนทั้งหมู่บ้านนั้นจต้องมีการมาช่วยกันทั้งหมด และจะต้องมีการช่วยกันเตรียมวัดถุดิบทั้งหมดร่วมกันอีกด้วย อีกหนึ่งประเพณีโบราณที่สำคัญที่อยู่คู่กับชาวไทยสยามมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงยุคสมัยปัจจุบันนี้ 
 4. ประเพณีตักบาตรเทโว แนะนำประเพณี ประเพณีไทยที่โดดเด่น ด้วยการจัดทำพิธีตามความยึดมั่นความศรัทธา อีกหนึ่งประเพณีโบราณ ในการตักบาตรเทโว ประเพณีโบราณทางวัฒนธรรมของคนไทย ซึ่งได้รับการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน สำหรับประเพณีนี้ หลายๆคนอาจจะคุ้นเคย หรือเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วแน่นอน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 จะมีพิธีสำคัญในการตักบาตรเทโว ปรารภเหตุที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก เป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยสยาม ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงยุคสมัยปัจจุบันนี้ 
 5. ประเพณีทำขวัญข้าว อีกหนึ่งพิธีสำคัญตามความเชื่อยึดมั่นและศรัทธา ของคนไทย เทศกาลประเพณีโบราณไทย เป็นประเพณีโบราณที่มาอย่างยาวนาน สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนถึงสมัยปัจจุบัน ด้วยประเพณีตามความเชื่อของชาวไทย กับพิธีการทำขวัญข้าว หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า การเรียกขวัญพระแม่สพ สำหรับพิธีกรรมในยุคสมัยปัจจุบันนี้ อาจจะมีการทำนาข้าวได้มากถึงสามครั้งต่อหนึ่งปี ด้วยเหตุผลดังกล่าวที่ว่า ทำให้ประเพณีโบราณในการทำขวัญข้าวนั้น ค่อยเริ่มที่จะเลื่อนหายออกไป
 6. ประเพณีกำฟ้า เป็นอีกหนึ่งประเพณีโบราณสำคัญ ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ แนะนำประเพณีที่น่ารู้จักในเวลานี้ สำหรับพิธีตามความเชื่อยึดมั่น และศรัทธาในการเคารพบูชาท้องฟ้า อีกหนึ่งประเพณีสำคัญของชาวไทยพวน ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณ จนถึงยุคสมัยในปัจจุบัน ด้วยเรื่องราวที่เล่าขานกันมาจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายาย การคอยฟังเสียงฟ้าร้อง ที่มีความเชื่อกันว่า หากมีเสียงฟ้าร้องในทางทิศเหนือ หรือทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ทำนายเสียงฟ้าร้องตามความเชื่อกันว่า จะเป็นฝนดี สำหรับในการทำนานั้นก็จะได้ผลดี อีกทั้งหากมีเสียงฟ้าร้องในทางทิศใต้ หรือมีเสียงฟ้าร้องทางทิศตะวันตกนั้น ทำนายเสียงฟ้าร้องตามความเชื่อกันว่า ฝนนั้นจะแล้ง ในการทำนานั้นจะเกิดความเสียหาย อีกทั้งจะเป็นยุคสมัยที่ข้าวยากหมากแพง นอกจากนี้หากมีเสียงฟ้าร้องมาทางทิศตะวันออก ทำนายเสียงฟ้าร้องตามความเชื่อกันว่า จะมีฝนตกปานกลาง นาลุ่มจะได้ผลดีและนาดอนนั้นจะเสียหายบ้าง ด้วยเรื่องราวตามความเชื่อยึดมั่นและศรัทธาของชาวไทยในกลุ่มผู้คนจำนวนมาก ในประเพณีโบราณสำหรับพิธีกำฟ้า ด้วยเรื่องราวตามความเชื่อ ประเพณีสำคัญที่มีกันมาตั้งแต่สมัยอดีต offerposประเพณีโบราณไทย ที่ได้รับการสืบทอดเรื่องราวซึ่งมีความเชื่อต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
 7. ประเพณีโยนบัว ประเพณีโบราณอันทรงคุณค่า อีกหนึ่งประเพณีสำคัญที่หลายคนอาจจะเคยได้ยิน หรือคุ้นเคยกันอยู่บ้าง แนะนำประเพณีที่น่ารู้จัก ประเพณีไทยที่โดดเด่น เทศกาลประเพณีไทย สำหรับประเพณีโยนบัว เป็นพิธีสำคัญ ซึ่งจะมีการทำพิธีแห่งวัดบางพลีใหญ่ใน ประเพณีสำคัญท้องถิ่น ของผู้คนชาวอำเภอบางพลี ประเพณีประจำจังหวัด สมุทรปราการ ประเพณีโบราณที่ถูกสืบทอดต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่น สำหรับประเพณีโยนบัว เป็นประเพณีสำคัญที่มีหนึ่งเดียวในโลก เป็นประเพณีสำคัญด้วยเรื่องราวตามความเชื่อยึดมั่น และศรัทธาของผู้คนที่นี่ 
 8. งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ เทศกาลประเพณีโบราณไทย เป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญ สำหรับงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ เป็นประเพณีโบราณที่มีความสำคัญของคนไทยอย่างมาก ประเพณีทางวัฒนาธรรม ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของคนไทย เป็นงานประเพณีโบราณที่ถ่ายทอดเรื่องราวตามความเชื่อ ยึดมั่นและศรัทธาถ่ายทอดต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยความความเชื่อของชาวไทย กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่มีความศรัทธาต่อแม่น้ำ ซึ่งมีพระแม่คงคาเป็นที่เคารพบูชา จากการได้ใช้น้ำเพื่อการดำเนินชีวิตอยู่ในทุกวันนี้ การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีในทุกๆวันนี้ ครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12ในทุกปี ซึ่งจะมีการจัดพิธีในวันสำคัญนี้ เพื่อให้ผู้คนนั้นได้มีการขอขมาพระแม่คงคา ในคืนวันเพ็ญและจะมีการลอยกระทง ซึ่งเป็นพิธีในวันสำคัฯที่มีการจัดงานอบ่างมีความยิ่งใหญ่ในทั่วทุกภาคของประเทศ นับว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญ ที่มีสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงยุคสมัยปัจจุบันนี้ 
 9. ประเพณีแห่นางแมว ประเพณีไทยที่โดดเด่น เป็นประเพณีโบราณที่ถูกถ่ายทอดกันมาตั้งแต่สมัยอดีต จนถึงยุคสมัยปัจจุบันนี้ แนะนำประเพณี เทศกาลประเพณีโบราณไทย ที่สำคัญสำหรับในพิธีแห่นางแมวเพื่อเป็นการขอฝน เป็นพิธีที่ชาวบ้านร่วมกันแห่แมว หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า พิธีแห่นางแมว ด้วยเรื่องราวตามความเชื่อยึดมั่นและศรัทธาของ ของชาวบ้านทั้ง กับความเชื่อที่ว่า หากฝนไม่ตกนั้นเพราะเหตุผลมากมาย ด้วยพิธีในปัจจุบันที่ได้มีการปรับเปลี่ยนใช้ตุ๊กตาแทน จากการใช้แมวจริงนั้น ด้วยเหตุผลที่ว่าหากใช้แมวจริงนั้นผู้คนมากมายมองว่าเหมือนเป็นการทรมาณสัตว์ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนพิธีรูปแบบเดิมนั่นเอง 
 10. ประเพณีสวดด้าน หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า สวดด้าน เป็นประเพณีสำคัญ ที่มีมาอย่างยาวนาน สำหรับประเพณีพิธีสวดด้าน แนะนำประเพณีที่น่ารู้จัก เป็นประเพณีที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น ประเพณีประจำจังหวัด นครศรีธรรมราช ด้วยประเพณีสำคัญที่ถ่ายทอดต่อๆกันมา แสดงถึงความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น ทางด้านพุทธศาสนา สำหรับประเพณีสวดด้าน ด้วยพิธีการสวดหนังสือร้อยกรองนิทาน ในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งในวันสำคัญ แห่งวันธรรมสวนะ 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ จะมีพิธีสวดหนังสือ หรือเรียกกันว่าประเพณี สวดหนังสือที่พระด้าน เป็นประเพณีโบราณที่สำคัญของชาวนครศรีธรรมราชในภาคใต้ ด้วยเรื่องราวตามความเชื่อและศรัทธา ในประเพณีที่มีการถ่ายต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ของกลุ่มผู้คนในท้องถิ่นจำนวนมากกับ ประเพณีประจำจังหวัด นครศรีธรรมราช 

ประเพณีโบราณไทย

สุดยอดประเพณีไทย ที่มีการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี อันเป็นมรดกจากบรรพบุรุษ ให้แก่คนรุ่นหลัง ได้สืบสานกันตลอดไป ดีอย่างไร ?

ประเพณีที่สำคัญของชาวไทย ประเพณีไทยที่โดดเด่น แสดงออกถึงวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ ที่สำคัญต่อการดำรงวิถีชีวิตในความเป็นอยู่ร่วมกัน ด้วยเรื่องราวตามความเชื่อยึดมั่น และศรัทธาของกลุ่มผู้คนจำนวนหนึ่ง ในประเพณีโบราณที่สืบสานต่อๆกันมา จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงยุคปัจจุบันนี้ เป็นประเพณีที่ถ่ายทอดเรื่องราว

ทำให้มองเห็นถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งสร้างความสามัคคีอันเป็นหนึ่งเดียวในกลุ่มผู้คน จาการสืบสานประเพณีร่วมกัน นับได้ว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญ ต่อวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมากสำหรับ ประเพณีโบราณ อันทรงคุณค่าที่สร้างความปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างมนุษย์ จากการเข้ามามีส่วนร่วมในประเพณีการจัดทำพิธีต่างๆร่วมกัน เพื่อสืบสานประเพณีทางวัฒนธรรมของคนไทยร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยที่มีร่วมกัน

เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของบรรพบุรุษเอาไว้ ให้อยู่คู่กับสังคมไทยไปอย่างยาวนาน ประเพณีโบราณ อันทรงคุณค่าที่สร้างความเชื่อถือ ยึดมั่นและศรัทธาร่วมกัน ด้วยการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ ของปวงชนชาวไทยสยามเอาไว้ เพื่อไม่ให้ประเพณีโบราณนั้นเสื่อมสลายไป offerposประเพณีโบราณที่น่าสนใจ อัพเดทประเพณีโบราณไทยทั้งหมดที่ได้รับการติดตามในเวลานี้

ประเพณีแห่งภาค สร้างความเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว แสดงให้เห็นถึง วัฒนธรรมอันดีงาม อย่างมีเสน่ห์ที่น่าค้นหา อย่างไรบ้าง ?

ประเพณีที่สำคัญ ของผู้คนชาวล้านนาในภาคเหนือ ซึ่งเป็นภาคมีความหลากหลาย ทางประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง อีกหนึ่ง ประเพณีไทย สร้างความน่าสนใจให้ผู้คนทั่วโลกอย่างไม่น้อยเลยทีเดียว กับประเพณีและวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นไทย อย่างน่าค้นหาและเรียนรู้เรื่องราว ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันนี้ ประเพณีภาคเหนือ กับประเพณีโบราณที่ได้รับการสืบสานต่อๆกันมาจากรุ่นสุ่รุ่น

ประเพณีภาคเหนือ ประเพณีโบราณที่ถ่ายทอดเรื่องราว บ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่มีความสำคัญ ต่อวิถีชีวิตในการดำรงชีวิตอยู่ ของผู้คนชาวล้านนา ด้วยประเพณีและวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ อย่างน่าค้นหาเรื่องราว อย่างไม่น้อยไปกว่าภาคอื่นใดเลยทีเดียว ประเพณีทางภาคเหนือ ที่แสดงวัฒนธรรมประจำภาค และได้รับการสืบสานต่อกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ แห่งยุคสมัยอดีตจากรุ่นสู่รุ่น

มาจนถึงในยุคปัจจุบันนั่นเอง ประเพณีภาคเหนือ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเก่าแก่ ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่างมีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ที่ควรอนุรักษ์และสืบสานกันต่อไป ไม่ให้ประเพณีนั่นเลือนหายไป ด้วยประเพณีโบราณของกลุ่มชาวเกษตรกร ที่ได้มีการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อในเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษ และความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 

ซึ่งความเชื่อ ความเลื่อมใส หรือความยึดมั่นศรัทธาต่างๆดังกล่าวนี้ ที่มีกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ สมัยบรรพบุรุษ offerposประเพณีโบราณไทย ที่มีการสืบสานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จนถึงยุคสมัยปัจจุบันนี้ ประเพณีไทยกับเรื่องราวตามความเชื่อ ความศรัทธาใน ประเพณีภาคเหนือ ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนาในภาคเหนือ โดยกลุ่มชาวล้านนาในภาคเหนือที่นิยมกัน ในอมเมี่ยงและกินหมาก 

จากการใช้ใบเมี่ยงใบอ่อนนำไปทำการหมัก ผสมกับเกลือหรือน้ำตาล ตามความชื่นชอบของแต้ละบุคคล ให้ใบเมี่ยงนั้นมีรสชาติที่ฝาดอมเปรี้ยว อีกทั้งชาวล้านนาโบราณ มักจะชื่นชอบในการสูบบุหรี่ ที่มีการทำมวนบุหรี่จากใบกล้วยหรือใบตอง โดยชาวล้านนาโบราณมักจะเรียกชื่อบุหรี่นั้นว่า ขี้โย หรือบุหรี่ขี้โย ซึ่งจะนิยมสูบกันมากที่สุดในแถวภาคเหนือ 

ด้วยสภาพภูมิอากาศของทางภาคเหนือที่มีอุณหภูมิอากาศหนาวเย็น สำหรับในการบุหรี่ขี้โยนั้น ชาวล้านนาโบราณมีความเชื่อว่าจะทำให้จะทำให้ร่างกายนั้นมีความอบอุ่นได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ทำให้การสูบบุหรี่ขี้โย ของชาวไทยล้านนา ประเพณีประจำจังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นที่นิยม นอกจากนี้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ในการดำรงชีวิต ซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

และการเลื่อมใสในศาสนา เข้ามาเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงด้วยกัน ของกลุ่มผู้คนชาวภาคเหนือ ที่มีความความผูกพันความเชื่อถือยึดมั่นศรัทธา นับถือเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ อย่างเช่น ผีบรรพบุรุษ ที่ชาวล้านนาภาคเหนือต่างมีความเชื่อศรัทธา ว่าสิ่งลี้ลับดังกล่าวนั้น คอยปกป้องคุ้มครอง ปกปักรักษา ในการดำรงชีวิตอยู่ในทุกวันนี้ ด้วยเรื่องราวตามความเชื่อที่สามารถสัมผัสได้ 

ในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ในทุกๆวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น การเดินทางเข้าป่า การพักแรมอยู่ในป่า จากเรื่องราวที่สามารถสัมผัสได้ จากความเชื่อยึดมั่น และศรัทธาเพื่อขอเจ้าที่เจ้าทางในผืนป่าอยู่เสมอ นอกจากนี้หากมีการกินข้าวในป่า ก็จะมีการแบ่งข้าววางให้เจ้าที่เจ้าทางได้กินก่อนอีกเช่นกัน นับได้ว่าเป็นประเพณีโบราณที่สำคัญในการดำรงชีวิต ของทางภาคเหนือ 

ด้วยเรื่องราวความเชื่อในการยึดมั่นศรัทธา ในบูชาสิ่งลี้ลับตามความเชื่อของผู้คนที่นี่ การนับถือและศรัทธาผีบรรพบุรุษ ตามความเชื่อของกลุ่มผู้คนจำนวนมาก หรือชาวพื้นเมืองท้องถิ่น ที่มีความนิยมเชื่อถือ และให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง ว่ามีผีบรรพบุรุษ ที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองครอบครัว ลูกหลานทั้งหลาย ประเพณีภาคเหนือ ตามความเชื่อที่มีกันมาอย่างอย่างนานจากรุ่นสู่รุ่น ประเพณีโบราณอันทรงคุณค่า ของไทย

ที่มีกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งเมื่อถึงในวันสำคัญต่างๆนั้น ในช่วงเดือน 4 เหนือ มกราราคมถึงเดือน 8 เหนือ พฤษภาคม ชาวไทยล้านนาในทางภาคเหนือ จะมีการบูชาเลี้ยงผีบรรพบุรุษ ในช่วงเดือนดังกล่าวนี้ ไม่ว่าจะเป็น การเลี้ยงผีบ้านเสื้อเมือง ในอำเภอเชียงคาน ประเพณีประจำจังหวัด พะเยา ซึ่งเป็นผีบรรพบุรุษของชาวไทยลื้อ และต่อจากนี้ยังมีการเลี้ยงผีลัวะ หรือที่นิยมเรียกกันว่า ประเพณีบูชาเสาอินทขิล 

อีกหนึ่งประเพณีที่มีมานานและเป็นประเพณีสำคัญของชาวภาคเหนือ ประเพรีเก่าแก่อันทรงคุณค่าของคนไทยในภาคเหนือ ที่มีการสืบต่อกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่ได้รับความศรัทธาเชื่อถือ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การบูชานับถือผีมด ผีเม็ง การบูชานับถือผีปูแสะย่าแสะ ของชนเผ่าชาวลั๊วะ ต่างๆเป็นต้น 

และอีกมากมาย แนะนำประเพณี offerposประเพณีโบราณไทย ประเพณีของทางภาคเหนือ ที่ผู้คนต่างให้ความสำคัญ จากปรพเพณีดังกล่าวเหล่านี้ ล้วนแล้วเป็นประเพณีที่สำคัญ ของผู้คนในภาคเหนือเป็นอย่างมาก สำหรับประเพณีโบราณที่สำคัญสืบสานกันต่อๆมาตั้งแต่ยุคอดีต สมัยบรรพบุรุษจนถึงยุคปัจจุบันจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยเรื่องราวตามความเชื่อ ยึดมั่นและศรัทธา ในกลุ่มผู้คนชาวล้านนาทั้งหลาย offerposประเพณีโบราณไทยที่น่าสนใจ อัพเดทประเพณีโบราณไทยทั้งหมดที่ได้รับการติดตามในเวลานี้

ประเพณีโบราณไทย

ประเพณีโบราณไทย 4 อันดับ ประเพณีที่คุณควรรู้ ? สำหรับประเพณีที่สร้าง ความยึดมั่นศรัทธา ในกลุ่มผู้คนชาวล้านนา 

แนะนำประเพณี offerpost.info ประเพณีโบราณอันทรงคุณค่า ประเพณีไทย ที่สำคัญในเดือนเมษายน แห่งช่วงฤดูร้อนนั้น ซึ่งจะมีพิธีการเข้าทรงเจ้าในหมู่บ้านต่างๆ แนะนำประเพณี ประเพณีภาคเหนือ ซึ่งเป็นเรื่องราวตามความเชื่อว่า สำหรับการลงเจ้าต่อครั้งของในทุกปีนั้น เชื่อกันว่าจะเป็นการพบเจอผีบรรพบุรุษเพื่อพูดคุย และนับว่าเป็นโอกาสสำหรับวันสำคัญ 

ซึ่งได้จัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวผีบรรพบุรุษนั่นเอง รวมถึงมีพิธีการเลี้ยงผีมด และผีเม็งซึ่งเป็นประเพณีโบราณ ประเพณีของไทย ที่มีการจัดขึ้นหนึ่งครั้งในทุกปี โดยพิธีที่จะมีการจัดทำขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนั้น ซึ่งจะต้องมีการหาฤกษ์วันก่อนวันเข้าพรรษา ด้วยเรื่องราวตามความเชื่อยึดมั่น และศรัทธาของผู้คนชาวล้านนา ในพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษ ซึ่งในยุคปัจจุบันบริเวณเขตตัวเมืองของทางภาคเหนือนั้น

ประเพณีโบราณอันทรงคุณค่า ดังกล่าวนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนและลดน้อยลง แต่ยังมีการจัดทำพิธีตามประเพณี ในกลุ่มผู้คนชาวล้านนาชนบท ที่ยังคงสร้างความเชื่อถือยึดมั่น และศรัทธาประเพณีสำคัญนี้ไว้รให้ยังคงอยู่และสืบสานต่อกันไป สำหรับประเพณีที่สำคัญของชาวล้านนาภาคเหนือ ในกลุ่มผู้คนจำนวนหนึ่ง ในประเพณีสงกรานต์ของทางภาคเหนือนั้น ได้มีการแบ่งออกไว้ ดังต่อไปนี้ 

 1. วันสังขารล่อง ในวันที่ 13 เมษายน อีกหนึ่ง ประเพณีไทย ที่มีความสำคัญมาอย่างยาวนาน นับได้ว่าเป็นประเพณีไทยโบราณ ที่สำคัญของชาวล้านนาในภาคเหนือโดยผู้คนต่างนับว่าเป็นวันสิ้นสุดของปี แนะนำประเพณี สำหรับในวันสำคัญดังกล่าวนี้ จะมีการยิงปืน การจุดประทัด ตามเรื่องราวความเชื่อ ของผู้คนภาคเหนือ เพื่อเป็นการขับไล่ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ดีออกไป ในวันสำคัญวันนี้จะมีการเก็บกวาดทำความสะอาดวัด และบ้านเรือน ด้วยเรื่องราวตามความเชื่อของผู้คนชาวภาคเหนือและกลุ่มชาวไทยทั่วโลก 
 2. วันเนา ในวันที่ 14 เมษายน ในช่วงเวลาเช้านั้น ซึ่งจะมีการจัดเตรียมอาหารไทยงานบุญ ของวันรุ่งขึ้น และในช่วงบ่ายนั้นจะมีการไป ขนทรายจากในแม่น้ำ เพื่อนำไปก่อเจดีย์ในวัดต่าง จากเรื่องราวตามความเชื่อ เพื่อเป็นการทดแทนทราย จากที่มีผู้คนเคยเหยียบติดเท้าออกมาจากในวัด เป็นเรื่องราวตามความเชื่อและศรัทธาของชาวไทย เรียกได้ว่าเป็น เทศกาลประเพณีโบราณไทย ที่สืบสานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จนถึงในยุคปัจจุบันนี้ 
 3. วันพญาวัน ในวันที่ 15 เมษายนนั้น ซึ่งกลุ่มผู้คนชาวไทยต่างถือว่าเป็นวันเริ่มศักราชใหม่ หรือเริ่มปีใหม่ สำหรับใน วันพญาวัน หรือเรียกกันว่า วันเถลิงศก ผู้คนจะตื่นแต่เช้าตรู่ เพื่อไปวัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรม และลำดับถัดไปจะเป็นการ รดน้ำดำหัว ขอขมาญาติผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีการนำลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนเข้าร่วมพิธี รดน้ำดำหัว ขอขมาญาติผู้ใหญ่ ในช่วงบ่าย ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวล้านนาเมืองเหนือที่สืบต่อกันมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้
 4. วันปากปี และวันปากดือน เทศกาลประเพณีโบราณไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 16 ถึง17 เมษายน ที่จะมีการจัดพิฑีทางไสยศาสตร์ ด้วยเรื่องราวตามความเชื่อ และศรัทธาของผู้คน ประเพณีไทย ที่ได้รับการสืบทอดต่อๆกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ประเพณีโบราณไทย สำหรับในการจัดทำพิธีสืบชะตา ซึ่งมีความศรัทธาเชื่อถือยึดมั่น ต่อๆกันว่าจะเป็นการช่วยต่ออายุ ให้กับตนเอง นับว่าพิธีสำคัญในการสะเดาะเคราะห์ บูชานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เป็นพิธีสำคัญอย่างหนึ่งที่มีมาอย่างยาวนาน ของชาวล้านนาภาคเหนือ ด้วยพิธีสำคัญที่กลุ่มผู้คนชาวล้านนาต่างเชื่อถือและ ยกให้เป็นพิธีสำคัญต่อประเพณีและวัฒนธรรมของชาวล้านนา แนะนำประเพณี ไม่ว่าจะเป็นประเพณี สืบชะตาคน สืบชะตาบ้าน และสืบชะตาเมือง ด้วยประเพณีโบราณที่สำคัญ ประเพณีโบราณอันทรงคุณค่า ที่ได้รับการสืบสานต่อๆกันมา จากรุ่นสู่รุ่นของชาวล้านนาภาคเหนือ offerposประเพณีโบราณไทยที่น่าสนใจ อัพเดทประเพณีโบราณไทยทั้งหมดที่ได้รับการติดตามในเวลานี้