ประเพณีสุดน่ากลัว ประเพณีนี้ถือเป็นวิธีปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่แปลกที่สุดในโลก

ประเพณีสุดน่ากลัว

ประเพณีสุดน่ากลัว ประเพณีที่น่ากลัว วัฒนธรรมการใช้ชีวิตกับคนตาย เรื่องราวสุดแปลกประหลาด

ประเพณีสุดน่ากลัว ในปัจจุบันนี้ เมื่อโลกได้มีการพัฒนา ที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น สื่อเทคโนโลยี ได้เข้ามา มีบทบาทมากยิ่งขึ้น เป็นโลกยุคออนไลน์ ทำให้เรื่องราวบางเรื่อง การกระทำบางบางอย่าง ในอดีต ได้มีสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาทดแทน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ว่าโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ค่านิยม การใช้ชีวิต ของคนที่เปลี่ยนแปลงไป ตามเวลาที่ได้พัฒนามากขึ้น

แต่สิ่งหนึ่ง ที่ยังอยู่ในคนทุกคน ที่ตั้งแต่สมัยปู่ทวด ย่าทวด ปู่ ย่า ตา ยาย ได้ทำการปลูกฟังมาเรื่ิยๆ นั้นก็คือความเชื่อ ความเชื่อถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนมาอย่างยาวนาน ความเชื่อในเรื่อง ของวัฒนธรรม ที่คนต่างช่วยกัน

สืบสานกันมาจนถึงรุ่นลูก และสืบทอดต่อไปยังรุ่นหลาน ซึ่งไม่ว่าโลก จะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างไร แต่สิ่งที่ยังเป็นความเชื่อ และประเพณี ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังดำรงอยู่ ควบคู่ไปกับ การใช้ชีวิตของคน

ประเพณีสุดน่ากลัว

ประเพณีสุดน่ากลัว เทศกาลสุดน่ากลัว เทศกาลสุดหลอด พร้อมความสุดแปลก

ประเพณี ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่อยู่คู่กับแต่ละประเทศ มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่สมันอดีต จนถึงปัจจุบัน ซึ่งประเพณี ก็เปรียบเสมือนความเชื่อ ความศรัทธา และวัฒนธรรมต่างๆ ที่ได้สือทอด ต่อกันมาเรื่อย ๆฃ ที่อาจเป็นของทั้งประเทศ หรือเป็นแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่ม ซึ่งประเพณี แต่ละประเทศ ก็มีเอกลักษณ์ ที่แตกต่างกันออกไป ตามความเชื่อ ซึ่งแต่ละประเพณี ที่เราเห็นส่วนใหญ่

ก็จะเห็นในเรื่องของการใช้ชีวิต ความเชื่อมั่น ความศรัทธา รวมถึงดูมีความขลัง ความรื่นเริง สนุกสนาน แต่ในอีกแง่นึ่ง ก็มีประเพณี ที่น่ากลัวอยู่ด้วยเช่นกัน แต่เพราะอาจ จะเป็นเฉพาะถิ่น หรือคนไม่ค่อยให้ความสนใจ จึงทำให้อาจจะไม่ค่อย

เป็นที่รู้จักมากนัก ซึ่งประเพณีที่น่ากลัว คนนอกอาจจะมองว่า เป็ฯเรื่องที่ไม่ควรทำ เป็นเรื่องที่ควรออกห่าง น่ากลัว รุนแรง แต่ในเมืองของเค้า ที่ต่าง้คารพ และมีการสือบทอดประเพณีมา ก็อาจจะมองว่า มันคือเรื่องที่ต้องทำ และดำรงอยู่ของประเพณีนี้ไว้ ให้ได้มีการสืบทอด ต่อๆกันไป รุ่นลูก รุ่นหลาน ซึ่งเรามาดูกันว่า จะมีประเพณีอะไรกันบ้าง

ประเพณีสุดน่ากลัว ประเพณีแปลกประหลาดและน่ากลัว

1. ถุงมือมดกระสุน เป็นประเพณีของชาวเมซอน ที่ใช้เป็นการพิสูจน์ ความเป็นผู้ชายเมื่ออายุถึงเกณฑ์ ซึ่งการพิสูจน์ก็คือเด็กจะต้องสวมถุงมือ ที่เต็มไปด้วยมดกระสุน และก็ต้องไปจับมด กระสุนเองในป่า

เพื่อมาใส่ในถุงมือ ซึ่งต้องทำการใส่ถุงมือ 10 นาที และในชีวิตเค้า ก็ต้องทำแบบนี้ไม่ต่ำกว่า 20 ครั้งในชีวิต ซึ่งมดกระสุน เป็นเป็นมดที่กัดเจ็บมาก และเจ็บกว่าโดนผึ้งต่อยถึง 30 เท่า ซึ่งถือเป็ฯประเพณี ที่น่ากลัวอีกประเพณีหนึ่ง

2. ประเพณี เจาะร่างกาย ไทปูซัม เป็นของศาสนาฮินดู เป็นประเพณี ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีผู้ที่นับถือศาสนาฮินดู อาศัยอยู่เยอะ โดยปนะเพณี ไทปูซัม จะมีขึ้นในคืนที่พระจันทร์เต็มดวง ในช่วงเดือนที่ 10 ซึ่งเริ่มต้น

ผู้คนจะเริ่มอดอาหาร เพื่อที่จะเป็นการชำระร่างกาย และก็ทำการเจาะร่างกาย ด้วยเหล็กแหลม ตามบริเวณต่างๆ ของร่างกาย หรือทรมานตัวเองในรูปแบบต่างๆ ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่า ประเพณีนี้ เป็นเหมือนการบูชาเทพเจ้า ตามความเชื่อของศาสนาตนเอง

3. ประพเณีไนท์ ฮันติ้ง หรือ ประเพณีล่ายามวิกาล ที่ประเทศภูฎาน เป็นเทศกาลที่มีความแปลก และน่ากลัวมาก เพราะผู้ชาย ต้องไปปีนตามบ้านเพื่อที่จะ ไปร่วมหลับนอนกับผู้หญิง ซึ่งถ้าเกิดผู้ชายถูกจับได้

ก็ต้องโดนบังคับให้แต่งงานกับผู้หญิง ซึ่งวัฒนธรรมนี้ ก็เปรียบเสมือนผู้หญิง โดนข่มขืน แต่ก็ยังโชคดีที่ไม่ค่อยมีคน ให้ความสนใจกับวัฒนธรรมนี้เท่าไหร่ หรือแทบจะไม่มีเลย เพราะมันก็เป็นเหมือน การไปทำร้ายผู้หญิง ที่เป็นวัฒนธรรมที่ น่ากลัวมาก

ประเพณีสุดน่ากลัว

ประเพณีที่มีความน่าสนใจ และมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ

4. พิธีฝังศพของชาว ยาโนมามิ ที่อาศัยอยู่ในป่าอะเมซอน มีหมู่บ้านประมาน 250 หมู่บ้าน มีคนอาศัยอยู่ประมาน 35,000 คน ซึ่งประเพณีเค้าที่น่ากลัวคือ การกินเนื้อคน และเค้าจะเก็บขี้เถ้า

ของคนที่ตายไปแล้ว กินทั้งปีนี้ และในปีถัดไปด้วย ซึ่งเค้าจะทำการห่อศพด้วยใบไม้ และไปเก็บไว้ในป่า และเมื่อไปวางไว้ ศพก็จะถูกแมลงกัดแทะเข้าไปที่ศพ หลังจากนั้น พวกเค้าก็จะเอากระดูกมาเผา ให้เป็นขี้เถ้า และเอาไปทำเป็นอาหาร เช่นซุปที่ใส่เถ้ากรดูก

5. ระเพณีโดนเด็กในอินเดีย เป็นประเพณีพื้นเมือง คานาตะกะ ซึ่งอ่จจะเป็นประเพณีที่น่าหวาดเสียว และน่ากลัว แต่มีความเชื่อที่ว่า ถ้าทำแล้วจะทำให้โชคดี ชีวิตดี ร่างกายแข็งแรง ซึ่งจะเป็นการโยนเด็กทารก

ลงจากระเบียงบ้าน ซึ่งมีความสูงประมาน 9 เมตร โดยด้านล่าง จะมีคนคอยรอรับอยู่ โดยถือผ้าผึ่งเอาไว้ ซึ่งกลุ่มคุ้มครองเด็ก ก็ได้มองว่าประเพณีนี้ มีความป่าเถื่อน และต้องการให้ยกเลิก แต่ประเพณี ก็ถือว่า เป็นประเพณี ที่มีมาอย้่างยาวนาน และได้สืบทอดต่อกันมา 500 ปีแล้ว

ประเพณี สุดแปลก สุดสยอง ไม่น่าเช่ื่อว่ามีอยู่จริงในโลกใบนี้!!

6. ประเพณีปาส้ม ฟังดูแล้ว อาจจะดูไม่น่ากลัว และไม่ได้ดูรุนแรง แต่ส้มที่เป็นลูก บวกแรงที่ใช้ปาเข้าไป ก็ถือว่าเป็นอีกประเพณีหนึ่ง ที่มีความน่ากลัว แต่ประเพณีปาส้ม ก็มีขึ้นทุกปี ซึ่งคนจะออกมารวมตัวกันที่ถนน โดยประเพณีนี้ เปฺนเหมือนการย้อนรอยตำนาน การต่อสู้ที่เกิดขึ้น ในยุคกลาง ที่ชาวเมืองได้โค่นล้มทรราช

7. ทศกาลกระโดดข้ามเด็ก เป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปี ของคาทอลิก เป็นการเฉลิมฉลอง ของ Corpus Christi ใน Castrillo de Murcia วึ่งอยู่ที่ประเทศสเปน โดยจะเป็นในรูปแบบที่ ผู้ชายจะใส่ชุดสีแดง เป็นปีศาจ และกระโดดข้ามเด็กทารก เพราะเป็นความเชื่อว่า เด็กจะได้ รอดพ้นจากเงื้อมมือของเหล่าบรรดาปีศาจ และไม่มีโรคภัย  ารณ์นี้เกิดขึ้น

ประเพณีสุดน่ากลัว

8. เทศกาลกลิ้งชีส เป็นอีกประเพณีหนึ่ง ที่เกิดขึ้นในทุกๆปี จะจัดขึ้น ในช่วงวัดหยุด ฤดูใบไม้ผลิ ที่ประเทศอังกฤษ โดยที่จะมีการปล่อยชีสน้ำหนัก 9 ปอน ให้กลิ้งลงจากเนินเขา ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมแข่งขัน ต้องไล่จับชีสให้ได้ ซึ่งผู้ที่ลงเขาถึงคนแรก คือคนที่ชนะ และจะได้ชีสไปครอบครอง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มาความเชื่อ และสืบทอดมาถึง 250 ปี

และเป็นวัฒนธรรม ที่มีชื่อเสียง ระดับโลก แต่ความน่ากลัวคือ การที่คนเยอะๆ มาแข่งกันและกลิ้งลงเขา ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุ ตกเขา ทับกัน ชนกัน จนเกิดการบาดเจ็บได้ จากการเล่นวัฒนธรรมนี้

9. ประเพณ๊ พิธีกรรมในการตัดนิ้ว ไว้อาลัย เป็นของชนเผ่า ปาปัวนิว ที่เมื่อสมาชิกในครอบครัว ได้จากไป ผู้หญิงในชนเผ่า โดยต้องแสดงความสูญเสีย และไว้ทุกข์ โดยการตัดปลายนิ้วของตัวเองทิ้ง

เพื่อขับไล้วิญญาณ ที่ชั่วร้ายออกไป ซึ่งก่อนตัด ต้องนำเชือกมาผูกที่นิ้วให้แน่น 30 นาที และพอตัดเสร็จ ก็ต้องเอาไปตากให้แห้ง และนำไปเผา และนำขี้เถ้าไปฝัง เพื่อแสดงความเสียใจ

สุดยอดนักเตะโด่งดัง

เทคโนโลยีล่าสุด

ประเพณีสุดแปลกตา