ประเพณียุคเก่า ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรม และประเพณีโบราณที่ถูกต้อง

ประเพณียุคเก่า

ประเพณียุคเก่า อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีโบราณสิ่งดีงาม

ประเพณียุคเก่า ในปัจจุบันนี้ โลกก็มีความก้าวหน้า และล้ำสมัย มากยิ่งขึ้น สื่อต่างๆ ได้เข้ามามี บทบาท ต่อการดำรงชีวิตของคน การใช้ชีวิต ของคนแต่ละคน ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป จากอดีตเป็นอย่างมาก อาจเพราะประเทศ ที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ทำให้คนได้รับค่านิยมต่างๆ มากยิ่งขึ้นกว่าอดีต แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถึงแม้ว่า โลกจะมีการพัฒนา และก้าวหน้าขึ้นเพียงใด

แต่บางสิ่งบางอย่าง ที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีต ก็ยังคงอยู่ เพื่อให้คนแต่ละรุ่น ได้มีการสืบต่อ สืบสานกันไปเรื่อยๆ นั้นก็คือ ประเพณี เพราะประเพณี ถือเป็นเอกลักษณื สัญลักษณ์ ของความเป็นไทย ที่เป็นการบอกกล่าว เรื่องราว

ความเป็นมาต่างๆ ของคนในแต่ละยุค ตั้งแต่สมัยอดีต ซึ่งเป็นความเชื่อของคนในแต่ละกลุ่ม แตกต่างกันออกไปประเพณี ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่อยู่คู่กับมนุษย์ มาอย่างยาวนาน ซึ่งแต่ละประเทศ แต่ละเชื้อชาติ

แต่ละสังคม แต่ละวัฒนธรรม แต่ละศาสนา ก็มีประเพณี ที่แตกต่างกัน ออกไป ขึ้นอยู่กับ ความเชื่อ และค่านิยม ในกลุ่มสังคมนั้นๆ โดยประเพณี ถือเป็นสิ่ง ที่มีตั้งแต่ ในอดีต จนถึงปัจจุบัน ที่ได้มีการ สืบทอด ต่อกันมาเรื่อยๆ จากรุ่นก่อนๆ อาจเกิดตั้งแต่ ก่อนรุ่นทวด รุ่นปู่ รุ่นย่า รุ่นพ่อ รุ่นแม่

ประเพณียุคเก่า

ประเพณียุคเก่า ประเพณีที่มีมาแต่โบราณและเชื่อกันว่าเกิดขึ้นในสมัยเก่า

ซึ่งประเพณี จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในอดีต โดยจะมีวันจัด ที่แน่นอน และเกิดขึ้น ปีละครั้ง เพื่อที่จะเป็นการรำลึก ถึงประเพณีนี้ โดยประเพณีต่างๆนั้น ก็จะมีรูปแบบ ที่แตกต่างกันออกไป

ตามความเชื่อ ของแต่ละคน แต่ละสังคม โดยประเพณีนั้น อาจจะเป็นเรื่องจริง ที่เกิดขึ้น และได้ผสมจินตนาการ จนออกมาเป็นรูปแบบ การถ่ายทอดผ่าน ประเพณี เพื่อที่จะ เป็นการระลึกถึง สิ่งที่เคยเกิดขึ้น ในอดีตก็เป็นได้

ประเพณียุคเก่า

ประเทศไทย ก็ถือเป็นประเทศหนึ่ง ที่มีความเชื่อ ในด้านต่างๆ อยู่มากมาย และได้มีการสืบทอด สืบสาน ประเพณีต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่ในอดีต มาจนสู่ รุ่นลูก รุ่นหลาน ในปัจจุบัน ให้ได้ซึมซับ ความเป็นไทย มากยิ่งขึ้น โดยจะเห็นได้ว่า แต่ละภาค ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ก็จะมีประเพณี ที่บ่งบอก ถึงความเป็นคนภาคนั้นๆ

ประเพณียุคเก่า เรื่องราวของประเพณีโบราณ

ออกมาเผยแพร่ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก มากยิ่งขึ้น โดยประเพณีนี้ ได้มีมา ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ถ้าคนแต่ละรุ่น ไม่รักษาไว้ ประเพณีนั้น ก็จะหายไปได้ และกลายเป็นที่ไม่รู้จักกัน ดังนั้น ประเพณี ก็คือ ความเชื่อ สิ่งที่แต่ละสังคม ยึดถือปฎิบัติกันต่อๆมา ที่มีรูปแบบเฉพาะ เปรียบเสมือนศิลปะอย่างหนึ่ง เป็นการสะท้อนถึงความเชื่อ ความศรัทธา ทางพระพุทธศาสนา

มีความเป็นศิลปะ สวยงาม และมีเรื่องเล่า เชิงลี้ลับ จนกลายเป็นขนบธรรมเนียบ ประเพณีที่เป็นสิ่งที่ต้องทำ ในแต่ละปี ซึ่งวันนี้ เราก็จะมาเล่าถึง ประเพณียุคเก่า ที่หลายๆคน อาจจะยังไม่เคยรู้จักกัน เพราะอาจเพราะการให้ความสนใจ จึงทำให้บางประเพณี อาจกลายเป็น สิ่งที่คนไม่รู้จัก

ประเพณีโบราณ รวมข่าวเกี่ยวกับ “ประเพณีโบราณ” 

1. ประเพณีการฟ้อนผีปู่ย่า เป็นประเพณี ที่คนเชื่อกัน ถึงการเลี้ยงผีบรรพบุรุษของตระกูล ตนเอง ซึ่งในปรัเพณีนี้ ก็จะมีการจัดเตรียม ดนตรี อาหาร และมีการแสดงฟ้อนรำ ให้แก่ผีบรรพบุรุษ ซึ่งประเพณีนี้ จะนิยมทำกันสำหรับชาวลำปาง โดยอยู่ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเข้าฤดูฝน
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ การตัดบาตร

ถือเป็นสิ่งที่คนหลายๆคน ได้ทำกัน ในชีวิตประจำวัน แต่การตักบาตรดอกไม้ เป็นประเพณี ที่สำคัญ อีกประเพณีหนึ่ง สำหรับชาวอำเภอ พระพุทธบาท ที่จังหวัดสระบุรี ที่มีประเพณีนี้เท่านั้น โดยการตักบาตรดอกไม้ จะทำให้เช้าวันเข้าพรรษา ซึ่งภายในงานก็จะมีขบวนรถ ที่ตกแต่งไปด้วยเทียน และดอกไม้

2. ประเพณีกวนข้าวทิพย์ เป็นประเพณี ที่ได้สืบทอดกัน มาอย่างยาวนาน ที่เริ่มตั้งแต่ สมัยสุโขทัย ซึ่งประเพณีนี้ มีความเชื่อว่า เป็นการหุงข้าว เป็นข้าวทิพย์ให้แก่เทวดา โดยการกวนข้าว ต้องใช้เวลา 3 วัน 2 คืน โดยคนในหมู่บ้าน จะมาช่วยกันทำ โดยเชื่อกันว่า ประเพณีนี้ เป็นเหมือนการ เพิ่มความศิริมงคล ให้แก่ตัวเอง

ประเพณียุคเก่า

3. ประเพณีตักบาตรเทโว ตักบาตรเทโวเป็นประเพณี ที่หลายๆคน อาจเคยเข้าร่วม หรือเคยได้ยิน กันมาบ้าง เป็นประเพณี ที่คนไทย สืบทอดกันมา อย่างยาวนาน ซึ่งประเพณีนี้ จะเกิดขึ้น ทุก 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นการร่วมกันตักบาตร ปรารภเหตุ ที่พระพุทธเจ้า ได้เสด็จลงมา จากเทวโลก

4. ประเพณีทำขวัญข้าว หรือเรียกอีกชื่อว่า การเรียกขวัญ พระแม่สพ เป็นประเพณี ที่มีมาตั้งแต่โบราณ ที่จะทำขึ้น หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ แต่ในปัจจุบันนี้ ประเพณีนี้ เริ่มค่อยๆหายไปแล้ว เพราะว่า 1 ปี อาจทำนาได้ถึง 3 ครั้ง

5. ประเพณีโยนบัว เป็นประเพณีที่ประจำท้องถื่น ของชาวสมุทรปราการ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ วัดบางพลีใหญ่ ซึ่งประเพณีนี้ ถือเป็นประเพณีโยนบัว ที่มีที่สมุทรปราการที่เดียว และเป็นหนึ่งเดียวในโลก

ประเพณีโบราณ ที่คนยุคปัจจุบันอาจไม่เคยเห็นและไม่รู้จัก

6. ประเพณีลอยกระทง และ เผาเทียนเล่นไฟ ลอยกระทง ถือเป็นประเพณี ที่หลายๆคน ให้ความสนใจ และเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ว และประเพณีลอยกระทง ยังเป็นประเพณีที่ ชาวต่างชาติ หรือนักท่องเที่ยว ต่างให้ควาสนใจ

ด้วยเช่นกัน โดนประเพณีลอยกระทง ถือเป็นเอกลักษณ์ ที่สำคัญ ที่บ่งบอก ถึงความเป็นไทย เป็นการสะท้อน เรื่องราวเกี่ยวกับ ความเชื่อของชาวไทย ที่มีความผูกพันธ์กับสายน้ำ เป็นการเคารพพระแม่คงคา

ที่ทำให้ชาวไทย ได้มีน้ำใช้ในในด้านต่างๆ ทั้งอุปโภค บริโภค มาตบอดทั้งปี โดยประเพณีลอยกระทง จะจัดขึ้น ในวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกๆปี และก็ยังเป็นการขอขมา แก่พระแม่คงคาอีกด้วย

7. ประเพณีแห่นางแมว เป็นพิธีขอฝน ที่ชาวบ้านชื่อว่า ถ้าฝนไม่ตกมา อาจมีเหตุผลหลายอย่าง ซึ่งการแห่นางแมว อาจจะช่วยให้ฝนตกได้ แต่ถ้ามองอีกแง่ ก็เหมือนการทรมาณสัตว์ ปัจจุบัน ประเพณีนี้ ก็ได้ปรับเปลี่ยน จากการใช้แมวจริง มาเป็นตุ๊กตาแมวแทน

ประเพณีเด็ดๆ

ประเพณีแปลกทั่วโลก

เทคโนโลยียุคนี้

ข่าวนักเตะที่น่าสนใจ