ประเพณีภาคใต้

 

ประเพณีภาคใต้ รวมวัฒนธรรม ประเพณีไทยชื่อดัง ในภาคใต้ ประเพณียอดนิยม ของคนในภาคใต้ ในประเทศไทย มีอะไรบ้าง?

ประเพณีภาคใต้ รวมขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ของภาคใต้ ในประเทศไทยบ้านเรา สำหรับประเพณี ในภาคใต้ประเทศไทย ประเพณีไทยชื่อดัง มีอยู่หลากหลาย ประเพณีมาก ที่เป็นวันสำคัญ ซึ่งในวันนี้ เราได้รวบรวม มาแต่เฉพาะประเพณี ที่คนในภาคใต้ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากที่สุด โดยประเพณีภาคใต้ ประเพณีแรกที่ เรานำมาแนะนำ ให้ทุกท่านได้รู้จักกันในวันนี้ มีชื่อประเพณีว่า ประเพณีให้ทานไฟ หนึ่งในประเพณี ที่คนไทยส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญเป็น อย่างมากที่สุด

ในทุกปีเมื่อถึง วันประเพณีให้ทานไฟ ชาวบ้านจำนวนมาก จะร่วมกัน ทำบุญด้วยการ ถวายอาหารเช้า ให้กับพระภิกษุสงฆ์ ประเพณียอดนิยม โดยจะเริ่มในช่วง ก่อนเข้าฤดูหนาว ในการทำบุญเพื่อให้ เหล่าพระภิกษุสงฆ์ เกิดความอบอุ่น ประเพณีไทยชื่อดัง จากการฉันภัตตาหาร ไปพร้อมกับ การก่อกองไฟของชาวบ้าน ที่ทำขึ้นเพื่อใช้ ในจุดประสงค์หลักสำหรับ การนำมาปรุงอาหาร และขนมหวานต่างๆ เพื่อใช้ในการถวายพระ

โดยจะเริ่มในช่วง เช้าตรู่ของวัน พุทธศาสนิกชนชาวพุทธทั้งหลาย ประเพณียอดนิยม จะร่วมใจ พร้อมกันนัดหมาย นำไม้ฟืน มาก่อนรวม เพื่อใช้จุดเป็นกองไฟ และเอาไว้ใช้สำหรับ ปรับปรุงเป็นอาหาร ทั้งของคาวและของหวาน เพื่อที่จะนำไปถวาย ให้กับพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร ประเพณีไทยชื่อดัง โดยจะมีการจุดกองไฟ เอาไว้อยู่ตรงกลางวง เพื่อให้เกิดความรู้สึก อบอุ่นในขณะที่ ฉันอาหารเช้า

และหลังจากที่ พระสงฆ์และสามเณร ทำการฉันอาหารเช้าเสร็จ ประเพณียอดนิยม ผู้เข้าร่วมพิธีก็จะทำการ แบ่งปันให้กับทุกคน เพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน โดยจะนำปัจจัยที่ได้ทั้ง จากผู้เข้าร่วมพิธี นำไปถวายวัดเต็มจำนวน ซึ่งว่ากันว่า ประเพณีดังกล่าวนี้ สามารถสร้างบุญ และสร้างกุศล ได้อย่างแรงกล้า เป็นอย่างมากเลยทีเดียว 

วัฒนธรรมประเพณีไทย ประเพณีในภาคใต้ ประเพณีสารทเดือนสิบ หนึ่งใน ประเพณีงานบุญ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นอย่างไร?

วัฒนธรรมประเพณีไทย ประเพณีสารทเดือนสิบ ถือเป็นหนึ่งใน ประเพณีงานบุญ งานกุศลอย่างหนึ่ง ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักอย่างมากที่สุด ในประเทศไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย ภาคใต้บ้านเรานี่เอง โดยเป็นที่รู้จักอย่างมาก ประเพณีงานบุญ และได้รับความนิยมอย่างสูง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จากอิทธิพล ทางด้านความเชื่อ ที่มาจาก ศาสนาพราหมณ์

ซึ่งได้มีการนำรวม มาผสมผสาน รวมเข้ากับความเชื่อ ของพระพุทธศาสนา ที่มีการรวมเข้ามา ในภายภาคหลังนั่นเอง วัฒนธรรมประเพณีไทย จากจุดประสงค์หลัก ในความหมายที่มีนัยสำคัญ เชื่อว่าเป็นงานประเพณี ประเพณีงานบุญ การทำบุญเพื่อ จะได้อุทิศส่วนกุศล ให้กับเหล่าดวงวิญญาณ ของเหล่าบรรพชน

และญาติมิตรทั้งหลาย ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งมีความเชื่อกันว่า วิญญาณของเหล่าบรรพชน แต่ญาติมิตรทุกคนที่ล่วงรับ จะได้รับการปล่อยตัว ออกมาจากพื้นที่แดนนรก ที่ตนเองนั้น ได้ถูกจองจำเอาไว้ สืบเนื่องมาจาก ประเพณีงานบุญ ผลของการกระทำทั้งหลาย ในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้ก่อกรรมทำเอาไว้ ซึ่งจะมีการ เริ่มปล่อยดวงวิญญาณ จากดินแดนนรก

ในทุกๆวันที่แรม 1 ค่ำเดือน 10 เพื่อให้เราดวงวิญญาณพรุ่งนี้ ได้กลับมาหาญาติมิตร ยังดินแดนโลกมนุษย์ ซึ่งจะได้กลับมา ขอบุญส่วนกุศล ที่เราญาติมิตรทุกคน ได้เตรียมอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลเอาไว้ให้ ซึ่งถือได้ว่าเป็น การแสดงออกถึง ความกตัญญูกตเวที ให้กับผู้ที่ ได้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งหากผ่านวันนั้นไปแล้ว ก็จะต้อง เดินทางกลับไปรับใช้กรรมต่อ ในดินแดนนรก ซึ่งจะเริ่มในวันที่แรม 15 ค่ำเดือน 10 นั่นเอง.

ประเพณีไทยภาคใต้ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีไทยสำคัญ ที่พุทธศาสนิกชน ชาวไทยในภาคใต้ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากที่สุด เป็นอย่างไร?

ประเพณีไทยภาคใต้ สำหรับ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ นั้นถือเป็นอีกหนึ่งใน ประเพณีสำคัญของ เหล่าพุทธศาสนิกชน ชาวไทยทุกคน ที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ส่วนใหญ่ ซึ่งจะมีการจัดขบวน แห่ผ้าผืนใหญ่ ที่มีขนาดความยาวเป็นอย่างมาก แห่นำเอาขึ้นไป ประเพณีไทยสำคัญ เพื่อนำเอาไปใช้ ในการห่มให้กลับ พระบรมธาตุเจดีย์ ยังสถานที่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในตัวจังหวัด นครศรีธรรมราชนั่นเอง

ซึ่งประเพณีสำคัญ ที่จัดได้ว่าเป็น สัญลักษณ์ประจำเมือง นครราชสีมานั้น ประเพณีไทยสำคัญ ประเพณีไทยภาคใต้ มีอยู่เป็นจำนวนมาก หลากหลายประเพณี แต่หนึ่งในประเพณี ที่สำคัญและถือได้ว่าเป็น สัญลักษณ์ของเมืองนครแห่งนี้ คนนครส่วนใหญ่ หยิบยกให้ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนี้

เป็นประเพณีที่เหมือนกับ สัญลักษณ์ประจำเมืองนคร ได้เป็นอย่างดีมากที่สุด สาเหตุก็เนื่องมาจาก ประเพณีดังกล่าวนี้ ประเพณีไทยภาคใต้ มีการจัดขึ้นเฉพาะ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเพณีไทยสำคัญ แค่เพียงจังหวัดเดียวเท่านั้น ซึ่งไม่มีจังหวัดในประเทศไทย ที่ใดเลย ที่เลือกปฏิบัติ ทำตามประเพณี แห่ผ้าขึ้นธาตุนี้เลยนั่นเอง

ซึ่งจุดเด่นของ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนี้ นั่นก็คือการที่ เหล่าพุทธศาสนิกชน ทำการร่วมใจ พร้อมกันแห่ผ้าขึ้น ไปโอบล้อมรอบยัง ฐานของพระมหาธาตุนั้นเอง โดยส่วนใหญ่ จะถูกจัดในทุกวันมาฆบูชาหรือ วันวิสาขบูชาเท่านั้น

ประเพณีภาคใต้ วัฒนธรรมไทย ประเพณีภาคใต้ยอดนิยม ประเพณีลากพระ ประเพณีสำคัญชาวพุทธ ขอพุทธศาสนิกชนภาคใต้

วัฒนธรรมไทย ประเพณีลากพระ หรือที่รู้จักในอีกชื่อคือ ประเพณีชักพระ ถือได้ว่าเป็น อีกหนึ่งในประเพณีสำคัญ ของพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ ที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ ของประเทศไทยบ้านเรา ประเพณีสำคัญชาวพุทธ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะขึ้น ในช่วงแรม 1 ค่ำเดือน 11 หรือก็คือช่วง หลังจากวันออกพรรษานั่นเอง

จากประวัติความเป็นมา ในเรื่องเล่าตาม พุทธประวัติ ของหนังสือพระไตรปิฎก ในตอนที่ พระพุทธองค์ ได้เดินทางกลับ มาจากสถานที่ดาวดึงส์ วัฒนธรรมไทย ซึ่งสืบเนื่องมาจาก พุทธศาสนิกชนชาวเมือง ได้ทำพิธีของอัญเชิญ ให้พระพุทธองค์ เดินทางมาขึ้นประทับ อยู่บนบุษบก และหลังจากนั้น ก็มีการนำแห่ขบวน เพื่อเดินทางไปยัง

พื้นที่ประทับ ของพระพุทธองค์ที่ ชาวเมืองได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ และหลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์ ประเพณีสำคัญชาวพุทธ ในครั้งนั้นตามพุทธประวัติ มันก็ได้ถือกำเนิดให้ กลายมาเป็นประเพณีลากพระ วัฒนธรรมไทย หรือที่รู้จักในอีกชื่อคือ ประเพณีชักพระนั่นเอง และหลังจากที่ได้มีการสร้างรูปเหมือน กลายมาเป็นพระพุทธรูปขึ้น ชาวเมืองจึงได้นำ พระพุทธรูป ที่ถูกสร้างขึ้นแทน พระพุทธองค์ นำมาแห่แทน ในภายภาคหลังนั่นเอง

จากการสืบประวัติข้อมูล ของประเพณีตามพื้นที่ท้องถิ่น ประเพณีสำคัญชาวพุทธ มีรูปแบบการ จัดประเพณีลากพระที่ แตกต่างกันออกไป มีทั้งการลากพระ บนทางเท้า หรือบนบก และก็ยังมี บางพื้นที่ที่ทำการ จัดประเพณีลากพระ โดยใช้พื้นที่ทางน้ำ ในการจัดประเพณีนี้ ซึ่งอิทธิพลส่วนใหญ่ จะขึ้นอยู่กับ บริเวณสถานที่ตั้ง ของชุมชนนั้นๆ ว่ามีสถานที่ตั้ง อยู่ใกล้กับการเดินทาง ทางคมนาคม ในรูปแบบใดนั้นเอง 

ประเพณีภาคใต้ ประเพณีสำคัญในภาคใต้ กับ ประเพณีอาบน้ำคนแก่ ประเพณีชาวพุทธ ที่คนไทยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากที่สุด

ประเพณีสำคัญในภาคใต้ ประเพณีอาบน้ำคนแก่ เป็นอีกหนึ่งในประเพณีเก่าแก่ ที่มีการสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ที่ดีมาอย่างยาวนาน ประเพณีชาวพุทธ ซึ่งเป็นประเพณีไทย ที่มีการสืบเนื่อง มาจากประเพณีสงกรานต์ โดยเป็นประเพณี ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง กับชาวเมืองนครฯ

โดยชาวพุทธส่วนใหญ่ ประเพณีสำคัญในภาคใต้ มักมีความเชื่อว่า ในทุกๆวันที่ 14 เมษายน เหล่าเทวดาทั้งหลาย ที่ปกปักรักษา ประเพณีชาวพุทธ ตามบริเวณพื้นที่ในเมือง จะทำการหยุดพัก และพากัน เดินทางขึ้นไปยัง เมืองสวรรค์ โดยบริเวณของ พื้นที่ภายในเมืองทั้งหมด ประเพณีสำคัญในภาคใต้

จะปราศจากการปกป้อง และการรักษาของ เทวดาประจำเมือง หรือเทวดาประจำพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ภายในวันนี้ ประเพณีชาวพุทธ พุทธศาสนิกชนทุกคน ได้ทำการแสดง ความเคารพแก่ เหล่าเทวดาประจำบ้าน ที่ควรเคารพมากที่สุด

ไม่ว่าจะเป็น บิดามารดา หรือญาติมิตร ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้อาวุโสของตระกูล ได้อย่างใกล้ชิดมากที่สุด ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึง ความกตัญญู กตเวที ให้แก่ผู้มีพระคุณทุกคน ที่ทำให้เรา ได้มีตัวตน ในชีวิตที่ดี มาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเอง ว่ากันว่าเป็นบุญกุศลที่แรงกล้า ที่สามารถสัมผัส ได้อย่างง่ายดายมากที่สุดนั่นเอง

ประเพณีภาคเหนือ

เทคโนโลยีใหม่

นักเตะลิเวอร์พูล